Sa Vidojevice bolja i preciznija slika neba

Postavljanje najjačeg teleskopa na ovom delu Balkana koji nosi naziv poznatog naučnika Milutina Milankovića, prečnika ogledala 1,4 metra značilo je otvaranje novih mogućnosti za proučavanje svemira, ali i srpsku astronomiju.

“Sa ovog teleskopa se vrše značajna naučna istraživanja u polju astrofizike i astronomije. Posmatranje malih tela sunčevog sistema kao što su asteroidi i komete, udaljeni galaktički objekti, kvazari, dvojni zvezdani sistemi, promenljive zvezde… Vrše se fotometrijska i astrometrijska snimanja”, navodi Miodrag Sekulić iz AS Vidojevica.

Od nedavno su instalirane najsavremenije kamere koje će omogućiti precizniju i bolju sliku objekata.

“U odnosu na staru ima mnogo bolju rezoluciju i onda jasnije vidimo sliku celog neba. To je od koristi, osim nama, da vidimo kada dolaze oblaci, kada trebamo da prekinemo osmatranje, kiša i slično, i od koristi svima onima koji se bave proučavanjem meteora. Slim monitor nam pomaže da vidimo kakva je rezolucija moguća, koliko naš teleskop može sitno da vidi”, objašnjava Branislav Vukotić, upravnik Astronomske stanice Vidojevica.

Na Vidojevici je instalirana i meteo stanica uz pomoć koje stručnjaci procenjuju da li su vremenski uslovi pogodni za otvaranje kupole.

“Dobro je da imamo na licu mesta uređaje koji mere temperaturu, pritisak, vlažnost vazduha i onda možemo da vidimo da kada vlaga poraste iznad 90% ili 85%, onda prekidamo posmatranje zbog toga što dolazimo u opasnost da se kondenzuje ta vlaga na ogledalu teleskopa”, kaže Branislav Vukotić, upravnik Astronomske stanice Vidojevica.

Ovde, uz Milankovića, postoje još dva manja teleskopa. Ovo je mesto, osim za svemiska istraživanja, namenjeno i popularizaciji astronomije, uz edukacije i seminare.

(RTS)