Poverenica: Više od 50 odsto žrtava femicida ubio je bivši ili tadašnji partner

Brankica Janković je prilikom predstavljanja izveštaja Autonomnog ženskog centra o femicidu ocenila da izneti podaci ukazuju da je nasilje nad ženama ogroman društveni problem koji neće nestati sam od sebe.

„Više od 50 odsto žrtava ubijeno je u svom domu od ruke bivšeg ili tadašnjeg partnera, a nemali broj njih je nasilje više puta prijavljivalo nadležnima. Svaki izgubljen život, ali i potencijalna žrtva, poziv je da hitno poboljšamo reakciju koja mora biti pravovremena, adekvatna, odlučna, ali i preventivna“, rekla je Jankovićeva.

Navodi da bi uspostavljanje nacionalnog kontrolnog mehanizma za praćenje slučajeva femicida omogućilo da se sve činjenice sistematizuju na jednom mestu, što bi pomoglo boljoj koordinaciji, bržoj reakciji i efikasnijoj podršci sistema zaštite.

Jankovićeva je istakla da institucija Poverenika kontinuirano radi na suzbijanju nasilja nad ženama i da je uputila nekoliko inicijativa Ministarstvu pravde, između ostalog, za izmenu Krivičnog zakonika u pogledu definicije seksualnog nasilja zasnovane na konceptu nepostojanja pristanka i izmenu Zakona o izvršenju krivičnih sankcija propisivanjem obaveze da nadležni organi uvek i u svim slučajevima obaveste žrtvu rodno zasnovanog i porodičnog nasilja o otpuštanju osuđenog ili njegovom bekstvu iz zatvora, dok je u cilju efikasnijeg odgovora na rodno zasnovano nasilje, upućena inicijativa za bolju koordinaciju u radu nadležnih državnih organa i ustanova.

„Zakoni nisu dovoljni, jer se uzrok nalazi u istorijski nejednakim odnosima moći između muškaraca i žena, ali i u široko rasprostranjenoj toleranciji društva na sve oblike nasilja. Zbog toga je važno da postignemo društveni konsenzus u borbi i osudi svakog nasilja, kao i da neprestano svi zajedno radimo na stvaranju atmosfere i kulture u kojoj se bilo koji vid nasilja ne toleriše“, zaključila je Jankovićeva.

(RTS)