Kako su u Jagodini povećali broj hraniteljskih porodica?

Slavica i Predrag Ivanović prijavili su se Centru za socijalni rad u Jagodini kao potencijalni hranitelji. Njihovo troje dece uskoro odlazi iz roditeljskog doma. Prostora u kući ima dovoljno kao i strpljenja i ljubavi za dete koje će uskoro primiti u svoju porodicu.

„Naša deca što su odrasla da ne budemo sami, jednostavno da očuvamo neko dete pored sebe, jednostavno da mu pružimo ljubav“, kaže Predrag Ivanović uz Jagodine, a Slavica Ivanović dodaje: „Želeli bi da neko dete usrećimo i da mu pružimo topli dom. -Je li Vam bitno da li je dečak,devojčica, koji je uzrast deteta?-Pa nije bitno, ali u suštini bi voleli tako neko manje dete da bude i onda da raste uz nas.“

U 80 porodica na teritoriji jagodinske opštine smešteno je 120 dece. Bodovanja i obuke za hranitelje su rigorozne jer je cilj dobiti što bolje porodice koje imaju kapacitete i spremne su da prođu obuku.

„Jako je važno da imamo dosta hraniteljskih porodica na raspolaganju iz kog razloga,zato što svako dete nije za svakog hranitelja,neki hranitelji su za mlađi uzrast neki za tinejdžere neki za neke probleme u ponašanju ili zdravstvene probleme tako da je potreban veći broj raznovrsnih porodica kako bi onda mogli da potrebama deteta prilagođavamo hranitelje i njihove osobine i njihov način i model vaspitanja“, navodi Biserka Jakovljević, direktorka Centra za socijalni rad u Jagodini.

U saradnji sa ministarstvom za brigu o porodici i UNICEF om sve porodice zainteresovane za hraniteljstvo.

(RTS)