Stranka Zajedno će, ipak, učestvovati na izborima, ako ne bude jedinstvenog stava unutar SPN

„Gradski odbor stranke Zajedno, 13. aprila doneo je odluku da će insistirati na jedinstvenom stavu opozicije jer je to najvažniji preduslov za oslobođenje grada Beograda od devastirajuće vlasti SNS-a. Takođe, odlučeno je da ukoliko ne bude jedinstvenog stava unutar opozicije, gradski odbor Zajedno će na gradske i opštinske izbore u Beogradu izaći jer ne želi da odustane ni od jedne borbe, niti na terenu, niti u institucijama“, saopšteno je iz stranke.

Prethodno je stranka Zajedno saopštila da ostaje pri usaglašenoj odluci koalicije SPN-a, koalicije NADA i Proglasa, potpisanoj 9.marta, da je potrebno ispuniti minimum uslova da bi se izašlo na izbore i poslednjoj inicijativi ovih entiteta, da se u skladu sa predloženim Ustavnim zakonom, svi lokalni izbori održe na jesen, kako bi se mogle usvojiti i primeniti preporuke ODIHR-a.

“Stranka Zajedno je odlučila da ne učestvuje na izborima raspisanim za 2. jun  2024. godine, zbog toga što nije obezbeđen minimalan nivo uslova da ti izbori budu slobodni i pošteni“, naveli su ranije u saopštenju.

(RTS)