Snažan rast „Milenijum osiguranja“

Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora „Milenijum osiguranja“, ponosan je na rast i napredak koji je kompanija postigla za osam godina koliko se nalazi na čelu.

„Za to vreme ‘Milenijum osiguranje’ postiglo je značajno unapređenje u pogledu organizacije kompanije i ključnih funkcija, te ostvarilo izuzetne pokazatelje poslovanja, a koji su svi daleko iznad proseka tržišta na kom poslujemo. Sektor osiguranja kao jedan od najdinamičnijih segmenata privrede u stalnoj je potrebi da se menja, prilagođava najnovijim trendovima i upravo je to jedan od glavnih kvaliteta ‘Milenijum osiguranja’, biti stalno u pokretu kako bi bili uvek korak ispred konkurencije i želja klijenata“, ističe Veljković.

A rezultati „Milenijum osiguranja“ u prošloj i za proteklih osam godina dovoljno govore.

• Pokazatelj adekvatnosti kapitala meren odnosom garantne rezerve i zahtevane margine solventnosti je 316%, što je daleko iznad proseka tržišta neživotnih osiguranja od oko 215%, prema poslednjim podacima NBS. „Milenijum osiguranje“ raspolaže sa 1,7 milijardi dinara više sredstava od onih koji su zakonom propisana kao garancija solventnosti

• Garantni kapital Društva iznosi 2,5 milijardi dinara i za 2,1 milijardi dinara je viši od iznosa osnovnog kapitala propisanog zakonom.

• Premija osiguranja beleži kontinuiran rast i u 2023. godini iznosila je 5,1 milijardi dinara, što je gotovo dvostruko više nego u 2015. godini, kada je iznosila 2,5 milijardi dinara.

• Ostvaren je značajan rast bilansne aktive. U periodu 2015. – 2023. godine, Društvo je povećalo vrednost aktive za 5,7 milijardi dinara, odnosno 166%. Sa 3,4 milijarde dinara u 2015. godini na 9,1 milijardu dinara u 2023. godini.

• Neto kombinovani racio Društva je 94%.

• Ažurnost u obradi i isplati odštetnih zahteva je 97,1% i po tom pokazatelju „Milenijum osiguranje“ je među vodećim kompanijama na domaćem tržištu.

• Tehničke rezerve beleže rast za 2,8 milijardi dinara, odnosno 109% u periodu 2015. – 2023. godine. Sa 2,5 milijardi dinara u 2015. na 5,3 milijardi dinara u 2023. godini.

• Sa rastom i razvojem portfelja neživotnih osiguranja, uz povoljan kombinovani racio na nivou Društva, raste pokrivenost tehničkih rezervi, sa 100,5% u 2015. na 142,2% u 2023. godini, što je važan pokazatelj finansijske stabilnosti kompanije.

(RTS)