Rekordna godina za Ziđin, kineska kompanija obećava zelene borske rudnike

Rudnik na jugu Kine je prvi koji je Ziđin otvorio i prvi je dobio etiketu – zeleni rudnik. Kompanija u uslovima geopolitičkih kriza i ratnih tenzija, u prošloj godini beleži rast proizvodnje više od milion tona bakra i 68 tona zlata.

„Prošla godina je rekordna. Imali smo pet odsto veći profit u odnosu na prethodnu. Sada radimo na formiranju petogodišnjeg plana poslovanja sa primenom ekoloških standarda. Bor je deo toga“, ističe Zou Lajčang, predsednik „Ziđin majning grupe“.

Održivo rudarstvo i zelene tehnologije su im, kažu, prvi zadatak. Podzemna eksploatacija u rudniku je potpuno automatizovana.

Na površinskim kopovima, dve trećine mehanizacije su vozila na struju. Ozelenjavanje kopova već je uhodana praksa.

„Naš princip ozelenjavanja, ima tri koraka. Prvi je sređivanje kosina na kopu, drugi postavljanje mreža i treći hidrosetva“, kaže Lai Guihua, direktor rudnika „Ziđinšan“.

Rudnici su na području planine Ziđin po kojoj i nose ime, a zeleni kopovi su i turistička destinacija koja donosi prihod čitavom kraju.

Istrošene kopove označavaju plavom bojom, a potom ozelenjavaju. Obećavaju i da će borski rudnici biti – zeleni rudnici.

(RTS)