Usvojen Izveštaj o Srbiji u Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Ženevi

Izveštaj je sačinilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa drugim ministarstvima, specijalizovanim kancelarijama, Narodnom skupštinom i nezavisnim institucijama, za izveštajni period od 2018. do 2023. godine.

Radnu grupu, koja je usvajala naš državni izveštaj, činili su imenovani predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Kostarike i Gabona.

Ocenjujući Izveštaj, članovi Radne grupe su pozdravili napore koje je Republika Srbija sprovodila u prethodnih pet godina unapređivanjem institucionalnog i normativnog okvira u oblasti zaštite i ostvarivanja ljudskih prava, navedeno je u saopštenju.

Takođe, predstavnici Radne grupe pozdravili su sastav državne delegacije predvođene Tomislavom Žigmanovom, ministrom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na osnovu stručnosti, multisektorske zastupljenosti i rodne izbalansiranosti, što je samo potvrda, kako je rečeno, odlučnosti Srbije da na odgovoran i posvećen način učestvuje u nadzoru nad stanjem ljudskih prava u okviru ovog procesa.

U ime delegacije Srbije završne napomene dao je ambasador u Stalnoj Misiji Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi Dejan Zlatanović, koji je istakao čvrstu volju Republike Srbije da nastavi saradnju sa svim mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava i predano radi na sprovođenju dobijenih preporuka u okviru ovog Univerzalnog periodičnog pregleda.

Republika Srbija je u okviru 4. ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda dobila ukupno 268 preporuka od 94 države članice Ujedinjenih nacija.

Kako se navodi, državna delegacija je na licu mesta prihvatila 200 preporuka, dok će na preostalih 68 Vlada Republike Srbije dati izjašnjenje do jesenjeg zasedanja Saveta za ljudska prava UN-a, na kojem će biti usvojen finalni izveštaj o Republici Srbiji.

Državna delegacija prihvatila je one preporuke čije je sprovođenje već započelo ili su procesi planirani Programom rada Vlade RS. To su preporuke u oblasti antidiskriminacije, zaštite od porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, unapređenja prava i položaja dece i mladih, žena, osoba sa invaliditetom, nacionalnih manjina, medijskih sloboda, slobode okupljanja i izražavanja, kao i preporuke iz oblasti pravosuđa.

Reforma u oblasti pravosuđa, kao i unapređenje antidiskriminacionog okvira, uticala je da najveći broj preporuka bude afirmativan na način da podstiče dalje napore naše države da nastavi sa implementacijom započetih aktivnosti.

Za državnu delegaciju nije bilo iznenađenja u pogledu preporuka zahvaljujući pomacima koji su u proteklih pet godina učinjeni na području ljudskih prava, kao i uspešnoj saradnji i partnerskom odnosu sa organizacijama civilnog društva, sa kojima smo i u okviru priprema za Univerzalni periodični pregled razmatrali oblasti i pitanja u kojima postoji prostor za unapređenje stanja ljudskih prava.

Preporuke koje smo dobili su podsticaj za dalji dijalog i unapređenje multisektorske saradnje, kao i saradnje vlade sa organizacijama civilnog društva, nezavisnim institucijama za ljudska prava i svim drugim subjektima u Srbiji, na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, uključujući i međunarodne organizacije.

Utisak na delegaciju Republike Srbije u predstavljanju Univerzalnog periodičnog pregleda u Ženevi ostavile su poruke saučešća za tragične događaje u Beogradu i okolini Mladenovca upućene od gotovo svih država koje su učestvovale u radu ove sesije Saveta za ljudska prava UN-a, navedeno je u saopštenju.

(RTS)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike