Zašto je izgradnja postrojenja za odsumporavanje najvažnija ekološka investicija u zemlji

Pogon odsuporavanja dimnih gasova u Termoelektrani „Nikola Tesla A“ je investicija vredna dvesta dva miliona evra i završena je u planiranom roku od tri godine.

Postrojenje je, uz finasijsku podršku japanske agencije za međunarodnu saradnju „Džajka“, rađeno po najsavremenijoj japanskoj tehnologiji.

Ljiljana Velimirović izjavila je za RTS da obrenovačke termoelektrane u Srbiji daju 50 odsto struje, kao i da će postrojenje smanjiti emisiju dve zagađujuće materije – sumpor-dioksida i praškastih materija.

„Sumpor-dioksid će ovom tehnologijom da bude smanjen za šest hiljada miligrama na ispod dvesta miligrama, a praškaste materije sa 50 miligrama na 20“, naglašava Velimirovićeva. 

I komercijalna zarada

Prema njenim rečima, ulazna materija tokom postupka je krečnjak, koji se ubacuje kroz asorber i prečišćavaju se dimni gasovi koji se stvaraju na hiljadu četiristo megavata na četiri bloka.

„Tokom tehnološkog postupka stvara se nuspojava gips, koji se vodi na dalju obradu i kao takav, može da se i komercijalno  koristi“, navodi Velimirovićeva. 

Ističe da je programom smanjenja zagađujućih materija, određeno da termoelektrane rekonstruišu mere da bi mogle da rade nakon 1. januara 2028. godine, što ne bi bilo moguće bez postrojenja.

Velimirovićeva kaže i da će TENT B biti završen 2025. godine, kao i da je gotovo oko 70 odsto radova.

(RTS)