Mađarska berza se priključila regionalnoj berzi električne energije ADEX

Uključivanjem i mađarske berze, kako je navedeno u saopštenju, jača se i proširuje delokrug regionalne grupe za berzu električne energije za Centralnoistočnu i Jugoistočnu Evropu (JI-SIE ).

ADEX grupa time postaje najlikvidniji centar za spot trgovinu električnom energijom u ovom delu Evrope.

„BSP (slovenačka berza električne energije), SEEPEX (srpska berza električne energije) i HUPX se ujedinjuju u ADEX , čime se usluge trgovanja električnom energijom ove grupe u Sloveniji, Srbiji i Mađarskoj podižu na viši nivo“, ističe se u saopštenju.

Elektromreža Srbije navodi da taj korak podstiče energetsku tranziciju i konsolidaciju fragmentiranih tržišta i približava nas panevropskom spajanju tržišta.

(RTS)