Laboratorije droge koje otkrije srpska policija koristi MUP, ali i DEA, Evropol, UN

Obučeni u zaštitna odela, specijalci SAJ-a i Žandarmerije hapse organizovanu kriminalnu grupu koja proizvodi drogu. To je završna faza devetodnevne vežbe na Goču, koja se za 29. klasu organizuje u Nacionalnom timu za ilegalne laboratorije.

Činu hapšenja prethodilo je prikupljanje podataka i, kako kažu, iscrpan operativni rad.

Kriminalce simuliraju iskusni instruktori. Obuku prolaze pripadnici iz skoro svih struktura MUP-a, od vatrogasaca do SAJ-a.

„Ona sadrži mnoge stvari koje su u stvari zbir velikih broja opasnosti sa kojima se susreću policijski službenici, a ovom obukom će oni postići da bezbedno zaštite, da urade jednu bezbednosnu proveru i kontrolu tog prostora a i na taj način da zaštite ne samo svoje živote, svoje zdravlje, neke zdravlje stanovništva, jer hemijski akcidenti koji mogu nastati u ovakvim lokacijama mogu da budu izuzetno veliki problem za stanovništvo na toj lokaciji“, kaže Saša Gajić iz Nacionalnog tima za ilegalne laboratorije.

Centar je, kažu, jedinstven u svetu, jer se u njemu nalaze stvarne ilegalne laboratorije, za razne vrste droge. Zaplenjene su u realnim akcijama policije. Baš zato, tu se obučavaju i strani policajci.

„Kroz ovu obuku smo obučili preko 3.000 policijskih službenika iz čitavog sveta. Sarađivali smo i ovde su dolazile autentične jedinice koje su relevantne u svetskim akverijama, kao što je Evropol, kao što je DEA, kao što je Ujedinjene nacije, kao što je OEBS, zatim jedinice koje imaju velikog iskustva u ovoj oblasti kao holandska jedinica, Francuska policija, onda smo obučavali mađarsku policiju, austrijsku policiju, zemlje regiona, skoro sve u više navrata. Imamo zahtev Ujedinjenih nacija da to bude zvanični trening centar Ujedinjenih nacija, gde bismo obučavali sve zemlje sveta u ovoj oblasti“, rekao je Gajić.

Prema podacima MUP-a, tokom 2023. zaplenjeno je 7,4 tona različitih droga. Otkriveno je 38 ilegularnih laboratorija, kao i 75 zasada marihuane.

(RTS)