U Zrenjaninu predstavljena knjiga „Pupinovi patenti i njegova filozofija“

Ni posle skoro osam decenija od smrti Mihajla Pupina na istraživanje njegovog dela se ne stavlja tačka. Bio je svestran, patriota, diplomata, profesor univerziteta kod koga su studirala dva dobitnika Nobelove nagrade, ali pre svega pronalazač bez čijih patenata se ne može zamisliti savremeno doba.

„Svaki elektronski uređaj ima tri osnovne komponente, a da su dve patenti Mihajla Pupina. Takođe, malo se zna o tome koliko je on doprineo razvoju rentgen aparata, da to nije praktično na kraju patentirao, ali da je skratio dužinu ekspozicije i otkrio sekundarno x-zračenje i samim tim zadužio čovečanstvo“, naglašava Svetislav Dakić, iz Doma kulture „Mihajlo Pupin“ u Idvoru.

Patenti Mihajla Pupina se kod nas sistematizuju od 1976. Milan Božić sakupio je do sada pronađene u knjizi „Pupinovi patenti i njegova filozofija“ koja je predstavljena u Zrenjaninu. Kao i njegovo delo i broj pronađenih patenata je do danas stalno rastao.

„I od 24 danas smo došli do 142, u međuvremenu dok je knjiga izašla, još jedno smo otkrili, tako da ima 143 patenta Pupina“, ističe Milan Božić, autor knjige.

Udruženje „Godina Pupina“ iz Zrenjanina podseća da je ovaj grad dodelio Pupinu titulu počasnog građanina, a on je bio i inspiracija za ime jednog naselja.

„Smatra se da je i naše naselje Mala Amerika dobilo naziv po kući koju je Amerikanac i Srbin Mihajlo Pupin kupio upravo u centralnom delu grada na Begeju i po tome je naselje ustvari i dobilo ime Mala Amerika“, objašnjava Ivan Bošnjak, iz Udruženja „Godina Pupina“.

Zrenjanin će obeležiti 170 godina od rođenja i 100 godina od kako je Pupin dobio Pulicerovu nagradu za knjigu „Sa pašnjaka do naučenjaka“.

(RTS)