Zemlje članice EU su usvojile izmene pregovaračke pozicije za poglavlje 35 sa Srbijom

„Srbija treba u potpunosti da primenjuje svoje obaveze koje proizilaze iz Sprazuma o putu ka normalizaciji sa Kosovom, u skladu sa aneksom o implementaciji, dogovorenim 18 marta“, navodi se u usvojenom tekstu u koji je uvid imao RTS.

U dokumentu se kaže i da će se « sve rasprave vezane za primenu sporazuma odvijati u okviru dijaloga pod okriljem EU“

Izmene pregovaračke pozicije usvojene su bez rasprave na sastanku ambasadora u Briselu, nakon više od dva meseca razgovora i brojnih neuspešnih pokušaja da se dođe do konsenzusa između zemalja članica.

2. februara Evropska komisija je, na zahtev lidera EU iz decembra prošle godine, zemljama članicama predložila izmenu pregovaračke pozicije za poglavlje 35 u kojoj je kratko navedeno da „Srbija treba u potpunosti da primeni Sporazum o putu ka normalizaciji između Kosova i Srbije, uključujući i mapu puta o primeni, u aneksu sporazuma“

U raspravi koja je usledila Mađarska nije prihvatila ovu formulaciju, a primedbe je iznela i Španija, navode diplomatski izvori u Briselu. 

Jedna od primedbi bila je da bi predolžena izmena, u situaciji kada nema dogovora dve strane o redosledu koraka, obavezala Beograd da primeni sve odredbe, čak iako Priština zauzvrat ne primeni ništa od sopstvenih obaveza.

Kompromisni predlog Belgije, kao predsedavajuće EU, u kojem je formulacija o punoj primeni sporazuma zamenjena formulacijom o primeni « obaveza koje prostiču iz sporazuma », na kraju je dobio jednoglasnu podršku članica EU.

Dogovor ambasadora o izmeni pregovaračke pozicije biće formalno potvrđen na narednom sastanku Saveta ministara EU i zatim u formi pisma upućen Srbiji.

U dokumentu se navodi da će na isti način biti dopunjena i agenda“ Specijalne grupe Kosova za normalizaciju, kako bi uključila obaveze Prištine koje proizilaze iz Sporazuma“

U tački tri Aneksa o implementaciji iz Ohrida iz marta prošle godine predviđeno je da će obaveze iz ovog sporazuma postati sastavni deo pristupnog procesa za Beograd i Prištinu.

U slučaju Beograda, reč je o pregovaračkom poglavlju 35 koje se bavi Kosovom. Ovo poglavlje, uz poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, ima posebnu težinu u pregovorima o članstvu.

Prema pregovaračkom okviru, izostanak napretka u ovim oblastima može da uspori ili zaustavi napredak i u svim drugim pregovaračkim poglavljima.

(RTS)