Godišnjica stradanja Srba u logoru Jindrihovice u Češkoj, sledeće godine izgradnja memorijalnog centra

Kroz Jidrihovice, najveći koncentracioni logor na teritoriji Austrougarske za vreme Prvog svetskog rata, prošlo je 40.000 logoraša, a najviše je bilo Srba. Njih 7.100 pohranjeno je u spomen-kosturnici.

“Austrougarska vojska nikada nije streljala logoraše, nego ih je jednostavno iznurivala teškim fizičkim radom, a najveći broj ljudi je stradao od zaraznih bolesti, prevashodno trbušnog tifusa koji je u to vreme, da kažem, vladao“, naveo je ambasador Srbije u Češkoj Berislav Vekić.

Čuvar Dejan, poreklom iz Zaječara, već 30 godina brine o spomen-kosturnici. U starom je vodotornju, drvo uništava

“Ja se zalažem za to da se te kosti stave u mermerne ploče ili neku imitaciju kamena i da se ispišu imena tih ljudi jer ovako je malo i sramno da na tim sanducima budu brojevi. Svaki čovek ima ime i prezime i mislim da zaslužuje tako“, rekao je Dejan Ranđelović.

Dok se čeka obnova, sećanje na stradale čuvaju i brojni posetioci iz otadžbine.

“Za vreme Prvog svetskog rata na desetine hiljada ljudi je stradalo u austrougarskim logorima, to nam pomaže da sad u ovim spoljnopolitičkim okvirima naša država vrlo jasno iznese stav da ako je nad nekim vršen kontinuirani genocid od kraja 17. veka na ovamo, upravo jeste vršen kontinuirano nad našim stanovništvom“, rekao je državni sekretar ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić.

U drvenim sanducima nalaze se ekshumirani posmrtni ostaci logoraša. U pripremi je dvojezična monografija posvećena logoru Jindrihovice gde bi sledeće godine trebalo da počne izgradnja memorijalnog centra.

(RTS)