Kako je nastao tipičan „beogradski salonski“ stan između dva rata

Enterijer stambenog prostora bio je jedan od ključnih elemenata samoreprezentacije ekonomske, kulturne, ili intelektualne elite međuratnog Beograda, predstavljajući okosnicu njegovog javnog života.

(RTS)