Statistika smetnji – Evropska konferencija poštanskih i telekomunikacionih administracija u Beogradu

Predstavnici nacionalnih regulatornih agencija iz 29 zemalja, Evropske svemirske agencije, Evropske meteorološke mreže i Evropske organizacije za bezbednost vazdušnog saobraćaja, EUROCONTROL-a, bave se i statistikom prijavljenih smetnji u prošloj godini, kako bi ih otklonili i sprečili.

Rade i na reviziji preporuke za zaštitu globalnih navigacionih satelitskih sistema od ilegalnih ometača, s obzirom na to da se njihov broj povećava.

„Nama je najvažnija bezbednost u aviosaobraćaju. Svi vazduhoplovi koriste određene radiofrekvencije, a imamo i svoje sisteme za praćenje kako bismo sprečili bilo kakvo namerno ili nenamerno ometanje. Kada je u pitanju 5 ge mreža, upravo proučavamo da li, i u kojim uslovima, 5 ge može da utiče na uređaje, i pokušavamo da pronađemo rešenja. Ovakvi sastanci su nam važni da bi zajedno lakše rešili probleme na koje nailazimo“, kaže Rafi Kačerian iz EUROCONTROL-a u Briselu.

Statistiku smetnji u 2023. godini dostavilo je 36 zemalja članica CEPT-a.

„Pitanja koja nas posebno zanimaju u ovom trenutku su neka ometanja dži-pi-es sistema i globalni satelitski sistemi za navigaciju, što može biti prilično štetno za neke korisnike čak i i za funkcionisanje banaka. Može doći do problema u svim vrstama transporta, avijaciji, pomorskom transportu, vozovima… Svi se oslanjaju na ove sisteme. Prikupljamo i objedinjujemo statistiku o smetnjama u svih 46 evropskih administracija. Važno je da zajedno sagledavamo probleme koji se dešavaju u kontroli radiofrekvencijskog spektra i korake koji se preduzimaju kako bismo bili sigurni i da su naši propisi usklađeni“, kaže Robin Donhue iz Evropske kancelarije za komunikacije u Kopenhagenu.

U Srbiji se evidencija o smetnjama vodi u poslednjih osam godina. U 2023. godini, prijavljena su 74 slučaja.

„Uglavnom su bili ugroženi mobilni servisi zbog korišćenja pikoripitera, to su uređaji za pojačanje mobilne telefonije i čije korišćenje u našoj zemlji protivzakonito. Ali smo mi brzo reagovali i uklonili te smetnje da bi građanima bio omogućen servis. Veoma je važno ovo što smo mi do sada uradili, što smo uspostavili ovakav sistem za zamonitoring u celoj našoj Srbiji. Zbog toga što je radiofrekvencijski spektar ograničen resurs i potrebno ga je štititi i suverenitet jedne države zavisi od toga.

Omogućen je i nesmetan rad operatora koji za korišćenje frekvencije i radioprekvencijskih opsega plaćaju odgovarajuće naknade i samim tim je omogućen i nesmetan rad svih državnih, društvenih i ekonomskih subjekata koji koriste radio resurse. Samim tim i građanima je omogućeno da koriste aplikacije, usluge i infrastrukturu koju koriste radio resurse“, izjavila je dr Vesna Milutinović iz Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge Srbije (RATEL).

Dogovoreno je da se izvrši revizija preporuke Odbora za elektronske komunikacije koja se odnosi na procedure merenja elektromagnetskih polja radi poređenja sa granicama za izlaganje ljudi, koja bi uzela u obzir postojeće tehnologije LTE i 5 ge NR.

(RTS)