Narodna skupština Republike Srpske usvojila Izborni zakon

Za Izborni zakon glasao je 51 poslanik, 11 je bilo protiv, a četiri uzdržana.

Na posebnoj sednici, dva sata iza ponoći, usvojen je i Zakon o imunitetu Republike Srpske, Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi Republike Srpske i Zakon o dopunama Zakona o radu – po hitnom postupku, uz prihvaćen amandman Vlade Republike Srpske. 

Prethodno je Narodna skupština usvojila izveštaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine i zaključke. 

Usvojena je i Odluka o sastavu delegacije Narodne skupštine Republike Srpske u Parlamentarnom forumu Republika Srbija-Republika Srpska.

(RTS)