Radna grupa Vlade: MUP proverava prijavu prebivališta

Radna grupa Vlade Srbije za saradnju sa ODIHR-om saopštila je da se pri svakom zahtevu za prijavu prebivališta vrši elektronska provera od strane ovlašćenih lica, radi utvrđivanja broja lica koja su već prijavljena na toj adresi.

Ukoliko se elektonskom proverom ispostavi da je na toj adresi već prijavljeno pet ili više lica, nalaže se obavezna terenska provera činjenice stanovanja građanina na adresi na kojoj prijavljuje prebivalište.

Tek na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja, ovlašćeno službeno lice donosi odluku o podnetom zahtevu za prijavu prebivališta.

Ministarstvo je ovaj korak naložilo na predlog Radne grupe Vlade Srbije za saradnju sa ODIHR-om.

Cilj pojačanog nadzora je otklanjanje i najmanje sumnje u broj glasača na predstojećim izborima u Beogradu, imajući u vidu da je birački spisak dostupan svima i broj birača se automatski ažurira po opštinama na svakih 90 dana.

Terenska provera koja će se od danas vršiti pri nekim zahtevima za prijavu prebivališta u Beogradu samo dokazuje posvećenost Vlade Srbije transparentnosti i jačanju poverenja svih građana u izborni proces, navodi se u saopštenju.

(RTS)


Ostavite komentar