Kada se i u kojim situacijama deca trajno oduzimaju od roditelja

Porodični zakon kaže da se dete oduzima od onih roditelja koji grubo zanemaruju dete.

„Od fizičkog zlostavljanja, navikavanja ili učenja određenim štetnim radnjama, nedavanje drugom roditelju da viđa dete ili neviđanje deteta, nestvaranje uslova za zajednički život sa detetom..“, kaže Dragan Vulević, ekspert za socijalnu zaštitu.

Prema njegovim rečima, zakonodavac je naveo i neke druge slučajeve po proceni, jer pravna norma ne može uvek da pokrije sve životne situacije. 

U Centru za socijalni rad smatraju da je za dete najvažnije da živi u porodici i zato kada se razmatra mera izmeštanja, prvo se procenjuje da li je moguć smeštaj kod drugog roditelja, baka i deka, odnosno kod nekoga ko je detetu poznat.

Ukoliko to nije moguće, traži se hraniteljska porodica, ali se u nekim slučajevima deca smeštaju i u prihvatilišta. Za 40 odsto dece stvore se uslovi da se vrate u biološku porodicu.

“U ovom konkretnom slučaju prvo medijski se to zavrtelo i dobilo određeni broj praćenja u javnosti, pa je policija intervenisala i službeno reagovala obaveštavajući centar, naravno centar donosi odluku kojom privremeno oduzima dete dok se utvrde okolnosti slučaja“, rekao je advokat Simić.

Građane je uznemirila vest da beba iz Kaluđerice može biti vraćena majci. Iz Drugog osnovnog suda su odgovorili da je okrivljenoj M. M određen smeštaj u zdravstvenu ustanovu, Kliniku za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarevic“radi medicinskog veštačenja. U toku je i ispitivanje od strane nadležnih službi policoije, tužilaštva…

„Ukoliko nema slučaja, ako je to neko fingiranje i predstava koja nije realan životni događaj dete se vraća roditelju.  Ako to nije slučaj poverava ga sa privremenog onog poverevanja u hraniteljsku porodicu ili instituciju, u trajni smeštaj se to prevodi, pod uslovom da nema drugog roditelja koji je funkcionalan i spreman da preuzme obaveze i brigu o detetu“, kaže Željko Simić, advokat.

Roditelj može i krivično da odgovara za nasilje u porodici i zanemarivanje deteta. Čak i ako je osuđen ne mora da znači da će i automatski biti lišen roditeljskog staranja.

Zakon kaže i da roditelji koji su lišeni roditeljskog staranja imaju obavezu izdržavanja deteta.

(RTS)