Upotreba aplikacija za šifrovane poruke nije nelegalna – sudovi u dilemi mogu li da ih koriste kao dokaze

Poruke poslate tajnim kanalima, sa namerom da ne procure i ne budu dešifrovane, vezuju se uglavnom za one, sa druge strane zakona. Postoje aplikacije koje omogućavaju enkripciju u onlajn komuniciranju i štite korisnike od curenja informacija. Najpoznatija je Skaj – o njoj se najviše govorilo posle hapšenja grupe Belivuk .

„Nove tehnologije stvaraju izazove pravosuđu. Izazov je i kako napraviti ravnotežu između državne moći i prava pojedinaca na privatnost. Kriptovanu komunikaciju mogu da zloupotrebe kriminalci i izazov je kako zaštititi društvo. Brzina menjanja zakona je sporija od razvoja novih tehnologija. Pravosuđe je kamen temeljac demokratije i mora biti zaštićeno“, rekao je Kristofer Hil, ambasador SAD u Srbiji.

Evropske zemlje još nisu postigli saglasnost da li treba i na koji način koristiti šifrovanu komunikaciju kao dokazni materijal.

„Jednu sličnu aplikaciju – Enkročet dešifrovala je francuska policija. To je bila velika pomoć u raskrinkavanju domaćeg i međunarodnog kriminala. Ukoliko se pravno ne reguliše ta oblast, postaviće se nova prepreka u borbi protiv kriminala. OEBS sarađuje sa Srbijom. Trudimo se da unapredimo razmenu iskustava po pitanju krivičnog prava i zakona“, naveo je Jan Bratu, šef delegacije OEBS-a u Srbiji.

U Srbiji, kao i u većini država, ne postoje propisi koji zabranjuju aplikacije sa zaštitom, ukljujući i one koje koriste enkripciju. Međutim, pred sudom je sve češće dilema – da li je takva komunikacija – dokaz.

„Izuzetno je bitno razumeti da je međunarodna saradnja u oblasti visokotehnološkog kriminala i pravilnog razumevanja dekripcije i pravilnog razumevanja dokaza koji potiču iz kriptovane komunikacije uslov bez koga se ne može postići željeni efekat za uspešno vođenja krivičnog postupka, Vrhovno javno tužilaštu tu potrebu razumeju“, rekla je Zagorka Dolovac, republička javna tužiteljka.

Mobilni telefoni sa kripto-zaštitom, zaštićene aplikacije, draftovi raznih mejl adresa na poznatim servisima, čak i platforme za igru – samo su neki od tajnih načina komunikacije. Samo po sebi, to nije krivično delo.

(RTS)