Profesor dr Vladan Đokić reizabran za rektora Univerziteta u Beogradu

Savet Univerziteta u Beogradu(UB) izabrao je Vladana Đokića za rektora beogradskog univerziteta, sa mandatom od tri naredne školske godine.

Đokić je izabran jednoglasno za rektora. Njih 38 prisutnih članova Saveta je glasalo za profesora Đokića.

Vladan Đokić je bio jedini kandidat za rektora, a za njega je glasao 51 član 57 koji su bili prisutni na aprilskoj sednici Senata.

Rektor Univerziteta u Beogradu izabran je u prethodnom mandatu juna 2021. godine i bio je dekan Arhitektonskog fakulteta.

Đokić je nakon završenih studija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, 1991. godine magistrirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Južne Kalifornije u Los Anđelesu.

Sedam godina kasnije doktorirao je i na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Za prorektore su predloženi profesori Dejan Filipović, Zorica Vujić, Nebojša Bojović i Vladica Cvetković.

(RTS)