Pašalić: Prijavljivanje nasilja ključni momenat u sprečavanju tragedije

Zoran Pašalić je rekao da je 18. maj posvećen svim ženama kojima su, najčešće emotivni partneri, oduzeli život u izlivu besa i ljubomore, odnosno od straha da budu napušteni, ali i svim ženama koje su pretrpele bilo koji oblik nasilja do kojeg nije smelo doći.

Nasilje nad ženama predstavlja ozbiljan problem koji pogađa sve segmente društva, bez obzira na socijalni ili ekonomski status.

Od početka godine devet žena je ubijeno u porodičnom ili partnerskom nasilju, a ključni trenutak u sprečavanju tih tragedija je reagovanje na prve naznake nasilja, ocenio je zaštitnik građana.

„Neprijavljivanje nasilja može dovesti do fatalnog ishoda. Zbog toga ponovo apelujem na sve građane da bez odlaganja prijave saznanja, ali i svaku sumnju da se u njihovoj blizini ili okruženju desilo ili dešava nasilje nad ženama. Moramo shvatiti da je svaki vid nasilja zabranjen i da svako od nas snosi odgovornost ukoliko ga ne prijavi“, ukazao je Zoran Pašalić.

(RTS)