Predstavljena sabrana dela akademika Mira Vuksanovića

U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljena su sabrana dela akademika Mira Vuksanovića. Objavljena su povodom 80. piščevog rođendana i 50 godina književnog i uredničkog rada.

(RTS)