Misao Tome Akvinskog – aktuelna i u vreme Tik-toka

Autor je opširnih tekstova, velikih ideja i sinteze teologije. Toma Akvinski, dominikanski sveštenik, umro je pre tačno 750 godina, 7. marta 1274. Smatra se jednim od izuzetnih mislilaca hrišćanske teologije.

(RTS)