Skupština RS usvojila Nacrt izbornog zakona

Za Nacrt izbornog zakona Republike Srpske glasalo je 45 poslanika, protiv nije bio niko, uzdržanih je bilo sedam, prenosi Srna.

Nacrtom izbornog zakona Republike Srpske je predviđeno da se njegovim stupanjem na snagu neće primenjivati odredbe Izbornog zakona BiH koje uređuju izbor poslanika Narodne skupštine, delegata Veća naroda Srpske, predsednika i potpredsednika Srpske, delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Srpske, odbornika skupštine grada, odbornika skupštine opštine, gradonačelnika, načelnika opštine, imenovanje organa za sprovođenje izbora za zakonodavni, predstavničke i izvršne organe vlasti u Srpskoj.

Novina u odnosu na važeći zakon je uređivanje izbora delegata u Dom naroda u Parlamentranoj skupštini BiH iz Republike Srpske i zaštita izbornog prava kojom je predviđeno da će ovu zaštitu pružati, pored organa za sprovođenje izbora, Vrhovni sud Republike Srpske.

Nacrt zakona biće upućen u javnu raspravu jer se njime uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se konsultuju organi, organizacije, naučne i stručne institucije i zainteresovani građani.

Usvojen je i zaključak Kluba poslanika SNSD-a da će javna rasprava biti sprovedena u roku od 15 dana, a za njeno organizovanje biće zaduženo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Srpske.

Obrazlažući Nacrt zakona u ime predlagača, narodnih poslanika, šef Kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić rekao je da se razlozi za donošenje ovog akta nalaze u potrebi unapređenja izbornog procesa, te jačanja poverenja građana u izborni proces, stvaranja pretpstavki za uvođenje elektronske identifikacije birača i elektronskog brojanja glasova.

(RTS)