Odloženo suđenje Kecmanovićima u parničnom postupku

Suđenje je odloženo zbog izostanka optuženih Vladimira i Miljane Kecmanović, koji su odlučili da najpre iznesu odbranu u krivičnom postupku.

Njihov punomoćnik Marina Ivelja prenela je da Kecmanovici smatraju da bi svedočenje u parničnom postupku kompromitovalo njihovu odbranu u krivičnom postupku koji je zatvoren za javnost, a nastavlja se 1. aprila. Za sledeće suđenje pozvana su četiri svedoka, koji su u vreme krivičnog događaja bili zaposleni u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“.

Punomoćnik porodice Dukić tražio je da zamenik državnog pravobranioca dostavi sudu oružani list koji je izdat Kecmanoviću za držanje i nošenje oružja, odnosno da li je uopšte imao dozvolu.

Zatraženo je i da se dostavi dokumentacija o razlozima iz kojih je Vladimir Kecmanovic oslobađen od služenja vojnog roka. Sud će odlučivati o tužbi i tek po okončanju parničnog postupka će doneti odluku da li u potpunosti ili delimično prihvata tužbeni zahtev porodica ili ga eventualno odbija.

Tužba je podneta u parničnom postupku zbog naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica, kao i na ime pretrpljenog straha. Ovom tužbom je zatražena i novčana renta, odnosno buduće davanje određenog iznosa novca od dana presuđenja pa dok za to traju uslovi i to na ime buduće nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica.

Sud je ranije odredio u odnosu na oca dečaka privremene mere zabrane raspolaganja i otuđenja imovine u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega, a prema majci u parničnom postupku. U parničnom postupku protiv dečakove majke Viši sud u Beogradu doneo je rešenje o privremenoj meri u odnosu na imovinu u njenom vlasništvu, odnosno da je blokirana za prodaju i iznajmljivanje.

Pred Višim sudom u Beogradu nedavno je počeo i krivični postupak protiv oca i majke dečaka, kao i instruktora i vlasnika streljačkog kluba u kojem je, kako se sumnja, K.K. učio da puca, dok je maloletnik krivično neodgovoran jer u trenutku masakra nije navršio 14 godina. Pored ovog parničnog postupka, vodi se još jedan po tužbi 27 članova porodice ubijenih, a nedavno je i nastavnica koja je teško ranjena u pucnjavi podnela tužbu protiv roditelja dečaka.

(RTS)


Ostavite komentar