Najbrže vesti u Srbiji

Nostalgija na dijalektu

Južnjaci lako mogu da prepoznaju mesto rođenja pesnika Radosava Stojanovića. I danas se u crnotravskom kraju umesto reč kaže duma. Crnotravci i Vlasotinčani uvek su spremni za oratu, Leskovčani…