Inovativne terapije malignih bolesti sve dostupnije i efikasnije, ali to ne umanjuje značaj preventive

Maligne bolesti su i kod nas, posle bolesti srca i krvnih sudova one od kojih najviše ljudi boluje i umire, pa su prevencija i lečenje, naša i svetska iskustva ono što je sve posebno zanimalo posebno iskustva u primeni novih terapija koje su dostupne i kod nas.

„Vi danas imate pacijente koji primaju imuno terapiju dve ili tri godine, i posle toga se prevedu na režim redovnih kontrola, i njihova bolest se nije vratila. I mi učimo, jer ova terapija postoji u svetu tek desetak godina, i kod nas se daje pet ili šest godina tako da naša iskustva su da je to terapija koja je visokoefikasna, koja može u jednom času zaustaviti, i ti pacijenti mogu dugo biti bez znakova bolesti“, izjavio je dr Davorin Radosavljević, direktor Klinike za internističku onkologiju na Institutu za onkologiju i radiologiju.

„Od 2018. se krenulo intenzivno sa stavljanjem inovativnih lekova za onkologiju. Tako smo došli do toga da za mnoge karcinome postoji veliki broj inovativnih terapija, a za neke karcinome, kao što je karcinom dojke, ne postoji alternativni lek na svetu, a da ne postoji u Srbiji. Naravno, nastavljamo i dalje stavljanjem inovativnih lekova i cilj je naš upravo da Srbija ima sve terapije“, rekla je prof. dr Sanja Radojević Škodrić direktorka RFZO.

Maligne bolesti ne poznaju godine, javljaju se i kod mladih i u poodmaklim godinama zato je prevencija, odnosno skrining, najvažniji.

„Skrininzi su specijalno dizajnirana vrsta pregleda gde na pregled ide određena, jasno definisana populaciona grupa klinički zdravih pacijenata sa idejom da se bolest prepozna na vreme. Kada se bolest prepozna na vreme, ona se vrlo uspešno leči i efekti tog lečenja su najbolji mogući“, kaže dr Igor Spurnić sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Jedan od zadataka zlatiborske konferencije je zato i bio detaljno informisanje o lečenju, ali pre svega podsećanje i apel o značaju preventivnih pregleda.

(RTS)