Završne reči na suđenju Vojislavu Mediću: „Nema materijalnih dokaza, sudite pogrešnoj osobi“

Posle nešto više od godinu dana suđenja, proces protiv Vojislava Medića ušao je u poslednju fazu. Prvi deo završne reči, ispisane na ukupno 110 stranica, čitao je više od dva sata. Ponovio je da nikada nije boravio u logorima Sremska Mitrovica, Stajićevo i Niš, a izjave svedoka tužilaštva ocenjuje kao lažne.

„Optužnica protiv mene zasniva se gotovo isključivo na iskazima svedoka, jer materijalnih dokaza koji bi je opravdavali gotovo da nije bilo“, rekao je u svojoj završnoj reči optuženi Medić.

Kako je istakao, krucijalni dokaz optužbe da ja učinio krivično delo za koje se tereti su Gugl mape i putna infrastruktura od Vukovara do Sremske Mitrovice.

Sudsko veće pokušalo je da skrati iznošenje završnih reči. Odbrana se usprotivila, pa je odlučeno da se čitanje nastavi u sredu.

„Bilo bi nehumano i neuobičajeno da veće zabrani optuženom da iznese završni govor ili da ograniči vreme i kaže ‘imate 15 minuta‘“, napominje advokat odbrane Tomislav Filaković.

Prema njegovim rečima, to bi bilo nekorektno i neprofesionalno i time bi se izigrale odredbe zakona o krivičnom postupku i narušila prava odbrane.

Iznošenje završnih reči optuženog je kraj dokaznog postupka, posle čega sud ima rok od osam dana da donese presudu.

(RTS)