Evropski parlament ukinuo vize za nosioce srpskih pasoša sa KiM

Poslanici su usvojili izveštaj koji je sačinio Matjaž Nemec, izvestilac za ukidanje viza za građane Kosova sa pasošima Kooridinacione uprave Srbije i koji je 9. aprila usvojio Odbor Evropskog parlamenta za unutrašnje poslove, pravdu i građanske slobode.

(RTS)