Železara osam godina posle dolaska kineske kompanije – energetski efikasnija, više brige o životnoj sredini

Dejan Dočić jedan je od gotovo pet hiljada radnika. U Železari radi već 19 godina, a od dolaska kineske kompanije, kaže, znatno su poboljšanji uslovi rada.

„Mislim da smo zadovoljni i da se dosta napredovalo. Tehnika koja je uložena u fabriku je doprinela da bude i čistije, ali i sigurnije da će fabrika i dalje da radi, da uvek idemo korak napred“, ističe Dočić.

Do sada uloženo 300 miliona evra

Od 2016. godine, kada je došao kineski mendžment, u modernizaciju fabrike neprestano se ulaže. U prvom ciklusu investicija, uloženo je više od 300 miliona evra.

Izvršni direktor proizvodnje „HBIS Srbija“ Vladan Mihailović izdvojio je najvažnije investicije.

„To je izgradnja novog postrojenja za aglomeraciju, koja je značajno uticala na poboljšanje kvaliteta životne okoline. Zatim koračna peć, koja takođe koristi visokopećni gas za zagrevanje slapova, i predstavlja jedinstvenu peć u Evropi – jer se tamo koristi mešavina prirodnog i visokopećnog gasa – što takođe povećava efikasnost našeg procesa. Treća velika investicija jeste rezervoar za visokopećni gas, kapaciteta 80.000 kubnih metara“, ukazuje Mihailović.

Železera i zaštita životne sredine – dokle se stiglo

U javnosti se najviše govorilo o zagađenju životne sredine u selima koja se nalaze nedaleko od železare. Od izgradnje novog postrojenja, vidna su poboljašanja na tom polju, što pokazuju i merne stanice.

Generalni menadžer sektora životne sredine Ljubica Drejk navodi da su rezultati u segmentu zaštitie životne sredine bolji.

„Od kada se vrše merenja u Radincu na mestu gde je sada automatska merna stanica, po prvi put je ispunjen jedan od uslova, a to je, da je godišnji prosek čestica PM 10, manji od 40 mikrograma po metru kubnom. Limit je 40, a ostvarenje je 2023. bilo je 36 mikrograma po metro kubnom“, naglašava Drejk.

Drugi ciklus investicija

Drugi ciklus investicija, čija je realizacija planirana, navode u kompaniji, u naredne tri do četiri godine, podrazumeva izgradnju četvrtog konvertora sa suvim sistemom otprašivanja konvertorskih gasova.

Najavljena je i izgradnja rezervoara za konvertorski gas i modernizacija celokupne tehnološke linije u čeličani.

U toku je izgradnja zaštitnog zida na skladištu sirovina na aglomeraciji, koji će dodatno poboljšati kvalitet životne okoline.

(RTS)