Lekar iz Sremske Mitrovice uhapšen zbog smrti pacijentkinje

Pacijentkinja je preminula nedugo posle pregleda u njegovoj ordinaciji.

Pacijentkinja iz Sremske Mitrovice, N. Ž. (44), preminula je nekoliko sati nakon što ju je lekar otpustio sa pregleda.

(RTS)