Najveće plate u Srbiji su u državnoj administraciji

Prosečne februarske plate u javnom sektoru su, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosile 98.886 dinara.

Najveći prosek među administrativnim radnicima zabeležili su zaposleni u državnoj administraciji – 111.698 dinara, a najmanji u lokalnoj administraciji, 82.183 dinara.

Kada je reč o javnim preduzećima, zaposleni u državnim preduzećima u proseku su primili po 105.635 dinara, što je za oko 18.000 dinara više od zaposlenih u javnim lokalnim preduzećima, čiji je februarski prosek iznosio 82.133 dinara.

Zaposleni u oblasti zdravstveni i socijalni rad ostvarili su prosek od 97.510 dinara a u obrazovanju i kulturi 92.360 dinara.

(RTS)