Najbogatija porodica u Velikoj Britaniji više trošila na psa nego na plate posluge

Prakaša i Kamala Hindudžu, kao i njihovog sina Adžaja i snaju Namratu, sud u Ženevi je proglasio krivim za eksploataciju i ilegalno zapošljavanje i izrekao im kazne zatvora u rasponu od četiri do četiri i po godine. Članovi porodice su oslobođeni teže optužbe za trgovinu ljudima.

Advokati koji zastupaju optužene rekli su da nameravaju da ulože žalbu na presudu. Robert Esejl, advokat optuženih, po izlasku iz sudnice je rekao da je šokiran i da će se boriti do kraja. 

Trojica radnika koji su dovedeni iz rodne Indije naveli su da im je porodica plaćala samo sedam funti (osam dolara) za 18 sati rada – što je manje i od desetine iznosa koji je propisan švajcarskim zakonom – i oduzela im pasoše.

Takođe su tvrdili da im je porodica – čije se bogatstvo procenjuje na oko 37 milijardi funti – retko dozvoljavala da napuste kuću, koja se nalazi u bogatom kvartu Kelnji u Ženevi.

Tokom suđenja, tužioci su tvrdili da je porodica potrošila više na svog psa nego na svoje sluge. Jedan od najpoznatijih tužilaca u Ženevi, Iv Bertosa, uporedio je skoro 10.000 dolara godišnje za koje je tvrdio da je porodica trošila na svog psa sa dnevnim iznosom koji su navodno plaćali svojoj posluzi.

Advokati porodice Hindudža nisu izričito negirali navode o niskim platama, ali su rekli da se oni moraju posmatrati u kontekstu – napominjući da je osoblje takođe dobijalo smeštaj i hranu.

Odbrana je takođe tvrdila da su zaposleni dobijali obilne beneficije, da nisu držani u izolaciji i da su mogli slobodno da napuste vilu.

Zaposleni su „bili zahvalni porodici Hindudži što su im ponudili bolji život“, tvrdi advokat Esejl.

Optužba za dugo radno vreme je takođe bila sporna, a jedan advokat odbrane je tvrdio da se gledanje filma sa decom Hindudža ne može smatrati radom.

Neki bivši radnici svedočili su u korist optuženih, opisujući ih kao prijateljsku porodicu koja se dostojanstveno ophodila prema svojoj posluzi.

Ali optužbe da su slugama oduzeti pasoši i da nisu smeli da napuste kuću bez dozvole, što se moglo oceniti kao trgovina ljudima, su odbačene.

Prakaš i Kamal Hindudže, oboje stariji od 70 godina, nisu prisustvovali sudskom postupku, pravdajući se lošim zdravstvenim stanjem. Adžaj i Namrata su prisustvovali suđenju, ali nisu bili prilikom izricanja presude.

Nakon presude, tužilaštvo je zatražilo hitno određivanje pritvora za mlađi par Hindudža, ali je to sudija odbio. Odbrana je rekla da je Kamal Hindudža trenutno u bolnici u Monaku – a ostala tri člana porodice su pored njega.

Nije prvi put da je Ženeva, centar međunarodnih organizacija, kao i svetskih bogataša, u centru pažnje zbog navodnog maltretiranja posluge.

Prošle godine, četiri radnice sa Filipina pokrenule su tužbu protiv jedne od ženevskih diplomatskih misija pri Ujedinjenim nacijama, tvrdeći da godinama nisu bile plaćene.

Porodica Hindudža poseduje multinacionalnu kompaniju sa interesima u nafti, gasu i bankarstvu. Takođe poseduje hotel „Rafls“ u Londonu.

(RTS)