Pametan čovek ove dve stvari uvek čuva za sebe, Frojd je to najbolje otkrio

Mnoge teorije Sigmunda Frojda pobijene su već tokom 20. veka, ipak mudrosti i zapažanja o ljudskoj prirodi ostaju kao večiti podsetnik za svesniji i pametniji život.

1. Ljudi uvek upoređuju vaše uspehe sa njihovim vlastitim, a ako su vaši uspesi bolji, ljudi će se osećati lošije. Ako želite oko sebe da stvorite neprijatelje i zavidne ljude, samo počnite da govorite o svojim pobedama.

Naravno da treba da budete ponosni na sebe i svoja postignuća i ne treba da ih krijete. Ali vodite računa kada pričate o svojim uspesima, kako ne biste prešli u hvalisaDa nje ali i izazvali zavist i ljubomoru. Pažljivo procenite kome se obraćate da ne biste ostali bez prijatelja.

Slično pravilo važi i za životne neuspehe i nevolje. Ukoliko stalno pričate o sebi i svom životu u negativnom kontekstu ubrzo ćete biti okruženi energetskim vampirima koji se hrane tuđom nesrećom.

2. Ako želite da upropastite sopstvene planove – recite celom svetu za njih.

Ovo vam je sigurno poznato i verovatno vam se desilo. Ispričate ljudima šta planirate, izložite detalje, puni ste entuzijazma i onda sve odjednom krene nizbrdo.

Frojd je verovao da problem nije u uticaju drugih ljudi, već u nama samima: „Čim pričate o svojim planovima, dobijate odobrenje uporedivo sa njihovim postignućima. Mozak gubi motivaciju, strast i interesovanje.“

Pričanje o planovima već iscrpljuje motivaciju i interesovanje za realizaciju plana se gubi (naš mozak registruje kao da je već gomilu stvari obavio). Bilo bi mudro da većinu planova zadržite za sebe.

(Krstarica)