Karl Jung je dao jasan recept za sreću: Samo jedna misao može da vam promeni i popravi život

Formula za sreću po Karlu Jungu garantuje uspeh

Ključ srećnog života nije lako pronaći, ali upravo takav život je cilj svakog pojedinca. Različiti psihološki, filozofski ili etički pravci nude svoje smernice za postizanje boljeg u svakodnevnom životu, a formulu za sreću ponudio je i švajcarski psihijatar i psihoanalitičar Karl Gustav Jung.

„Ja nisam ono što mi se dogodilo, ja sam ono što biram da postanem“, rekao je jednom prilikom Jung i tako postavio jasne principe potpunog ispunjenja i posvećenosti postizanju srećnog života. Ova izjava ukazuje na važnost lične odgovornosti i moć izbora koju svako od nas ima u oblikovanju sopstvenog života.

Prema Jungu, pojedinci nisu definisani samo svojim prošlim iskustvima i traumama, već imaju sposobnost da svojom voljom i odlukama kreiraju budućnost koju žele.

Jungova misao naglašava slobodu koju svako od nas ima u kreiranju sopstvenog identiteta i životnog puta. Bez obzira na to šta nam se dogodilo u prošlosti, naš odgovor na ta iskustva i budući izbori određuju ko ćemo postati. Ovaj princip samoopredeljenja ključan je za postizanje sreće jer podstiče pojedinca da preuzme kontrolu nad svojim životom i aktivno radi na postizanju svojih ciljeva i želja.

Kroz Jungove ideje možemo razumeti da sreća nije nešto što dolazi spolja ili je rezultat spoljašnjih okolnosti, već je duboko povezana sa našim unutrašnjim stavovima, izborima i perspektivom. Stoga su rad na sebi, prepoznavanje sopstvenih potencijala i svesno donošenje odluka koje nas približavaju našim vrednostima i željama osnovni koraci ka postizanju srećnog života.

(Sensa)

(Krstarica)