Od lule do dijamantske sablje – izložba Retko i improvizovano oružje u Vojnom muzeju

Ono što će sigurno iznenaditi posetioce izložbe u Vojnom muzeju je i to što se na izložbi Retkog i improvizovanog oružja našla i jedna lula. Kako navodi potpukovinik Milivoje Milosavljević, lula je dobijena od Vojnoobaveštajne agencije.

„Inače, takvi i slični predmeti su izrađivani u vreme Hladnog rata i u prethodnom nekom periodu. I služili su za zaštitu obaveštajaca, naših agenata koji su radili u nastranstvu, a gde nisu mogli biti vidljivo naoružani. Pa su zbog toga koristili uz prepravke raznorazne predmete, paput lule, hemijske olovke, gde su mogli da se odbrane u nekim nepredviđenim okolnostima“, objašnjava potpukovinik Milosavljević.

Na izložbi se mogu videti i vodovodne cevi koje su raznim prepravkama pretvarali u vatreno oružje ljudi koji nisu mogli legalno da ga nabave.

„Posebno je karakteristično devedestetih godina, tokom ovih naših nedaća koje su se dogodile u državi, i ovih secesionističkih ratova koji su bili, dosta je bilo takvih majstora koji su izrađivali od raznoraznih vodovodnih cevi, šavnih i bešavnih. Na primer, korišćena je osovina od volana fiće. Odgovarao je kalibar, promer cevi da bi moglo da se izradi oružje“, dodaje gost Beogradske hronike.

Osim improvizovanog, na izložbi se može videti i retko oružje koje se nalazi u fundusima Vojnog muzeja. Pre svega, mogu se videti srebrne i zlatne sablje koje su ruski vladari poklanjali našim istaknutim vojskovođama tokom 19. veka.

„Jedan od retkih primeraka dijamantske sablje koju je primio na dar Milan Obrenović, brat Miloša Obrenovića, za hrabrost i svoja dostignuća u vojnoj taktici“, ističe potpukovnik.

Vojni muzej u svojim zbirkama ima i vredne predmete dobijene na poklon od velikog broja darodavaca koji žele da ih sačuvaju od zaborava i da budu dostupni javnosti.

„Mi prikupljamo svedočanstva naše istorije u cilju očuvanja naše kulturne baštine, vojnih dostignuća, spomena na značajne ličnosti i drugo“, ističe ppuk. Milivoje Milosavljević i podseća da Vojni muzej ove godine obeležava 120 godina od otvaranja, što ga stavlja u status i rang sa Narodnim muzejem Srbije.

(RTS)