Obavili carski rez i zaboravili instrument veličine tanjira

Pronađeni hirurški instrument je veličine tanjira i bio je uzrok bola koji je trajao godinu i po dana posle porođaja u bolnici na Novom Zelandu u Oklandu 2020. godine. Nakon što je počeo istražni postupak, bivši Oklandski zdravstveni odbor, tvrdio je da nije bilo propusta tokom brige za dvadesetogodišnju pacijentkinju, dok je zahvat trajao.

Ali, sada je novozelandska komesarka za zdravlje i invaliditet Morag Makdauel otkrila da je, ipak, prekršen Kodeks prava pacijenata.

„Postoje značajne pretpostavke da se zaključi da, kada se strani predmet ostavi u pacijentu tokom operacije, to znači da je zdravstvena nega pala ispod odgovarajućeg standarda“, navodi se u izveštaju komesarke.

Izveštaj opisuje da je žena podvrgnuta zakazanom carskom rezu zbog zabrinutosti oko komplikacija sa posteljicom.

„Aleksis retraktor“ za rane, uređaj koji se koristi za povlačenje ivica rane tokom operacije, ostavljen je u njenom stomaku nakon carskog reza. To je izazivalo stalni bol u stomaku, sve dok uređaj nije slučajno otkriven na skeneru abdomena.

Ovaj instrument veličine tanjira napravljen je da „drži“ rezove duge do 17 centimetara u prečniku, i nije bio detektovan rendgenskim snimkom.

Na kraju je uklonjen iz stomaka žene 2021. godine, otprilike 18 meseci nakon početne procedure i njenih brojnih poseta lekaru opšte prakse.

Jednom prilikom, njen bol je bio toliko jak da je posetila odeljenje hitne pomoći u gradskoj bolnici u Oklandu.

Tokom operacije 2020. godine u sali su bili hirurg, instrumentarka, tri medicinske sestre, dva anesteziologa i babica.

„Broj svih hirurških instrumenata korišćenih u proceduri nije uključivao sporan instrument verovatno zbog činjenice da retraktor ne ulazi u ranu u potpunosti, jer polovina retraktora treba da ostane izvan pacijenta“, rekla je medicinska sestra Komisiji koja istražuje slučaj.

U izveštaju se navodi da je slučaj „izuzetno sličan” jednom drugom slučaju iz iste bolnice i savetuje da bi pravila bolničke hirurške discipline sa instrumentima trebalo da budu jasnija.

Komesarka je dodala da je osoblje bolnice uključeno u operaciju bilo iskreno zabrinuto i izvinilo se nakon što je čulo ženino iskustvo.

Doktor Majk Šepard, direktor Operacionog bloka iz zdravstvenog odbora Oklanda, izvinio se zbog greške: „U ime naše zdravstvene službe za žene želeo bih da kažem koliko nam je žao zbog onoga što se desilo pacijentkinji, i da priznam da shvatam uticaj koji će ovo imati na nju i njenu porodicu. Prihvatamo preporuke date u izveštaju komesarke, neke smo ili sproveli, ili je u toku rad na njihovoj realizaciji“.

(RTS)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike