Čovek je deo univerzuma

Energetski sistem čoveka ilustrovan je vertikalnom osom koja ide od vrha trtične kosti, uzduž preko kičme, do vrha glave. Ova osa predstavlja sistem čakri od kojih su sedam najvažnije. Veruje se da su čakre ventili preko kojih imamo kontakt s univerzumom. U astrologiji postoji poseban pravac izučavanja koji se bavi upravo tim energetskim centrima kroz koje je ljudsko biće spojeno sa svemirom. Pošto je astrologija najdragocenija upravo u dijagnostici nekog problema, i ovde je najveća korist od toga što nije potrebna posebna veština da se golim okom vidi boja nekog čoveka. Naime, čakre emituju određene boje koje, sve zajedno, čine auru čoveka. Postoje ljudi koji golim okom mogu da vide to energetsko polje pa sa tim i eventualne blokade i dizbalanse. Međutim, astrološkim tehnikama je dovoljno analizirati natalni horoskop i kroz njega izvući informaciju o tome kakve su nečije čakre. Sve informacije o nama su, kroz svojevrsnu kombinaciju astroloških znakova i planeta, zapisane u natalnom horoskopu. Na isti način tu je skrivena informacija i o našem energetskom kodu, tj. kvalitetu čakri i blokadama koje će nas, ukoliko ne poradimo na njima, mučiti tokom života. Za ovaj način analize potrebno je da uzmemo u razmatranje osu Južnog i Severnog mesečevog čvora. Položaj ove ose u natalnom horoskopu predstavlja energetski kanal na čoveku koji počinje od vrha trtične kosti koja je predstavljena Južnim čvorom. Vrh kanala je predstavljen Severnim čvorom, a na čovekovom telu se nalazi na temenu. Između ove dve tačke u natalnom horoskopu, u razmaku od po 30 stepeni, formira se još pet tačaka koje, svaka za sebe, predstavljaju preostale čakre koje se na čoveku nalaze između prve i sedme. Pošto sve vreme gledamo u natalni horoskop, pored ose Mesečevih čvorova, unutar njega imamo i planete i njihove međusobne aspekte, dobijamo astrološku sliku s jasnim rasporedom gde se i na kom mestu na nečijem telu nalaze tačke blokade. U današnje vreme sve je više energetskih tehnika pomoću kojih se oslobađaju blokirane čakre, a sve su, uglavnom, bazirane na meditaciji, bilo da je samostalna ili vođena od strane stručnih lica. Upotrebna vrednost astrološkog učenja je i u tome što se putanja detekcije problema a onda i isceljenja bitno skraćuje ukoliko se prvo uradi astrološka analiza nečijeg natalnog horoskopa i u okviru toga i kvalitet čakri kojima smo povezani sa univerzumom. SEDAM GLAVNIH ČAKRI * Prva čakra je izvor života, ali i kontakt s onim što je bilo pre rođenja. Nalazi se između genitalija i analnog otvora, koren kičme. Manifestuje se kroz volju za životom, realnost i vitalnost. * Druga čakra je seksualnost i strast. Vlada urinarnim traktom i genitalijama, a nalazi se tri centimetara ispod pupka. * Treća čakra, solarni pleksus, centar je snage i volje. Nalazi se ispod grudi, na mestu gde se spajaju rebra. * Četvrta čakra, srčana, predstavlja ljubav i nalazi se u predelu srca sa kojim je direktno i povezana. To je centar direktne spoznaje. * Peta čakra, grlena, nalazi se u korenu vrata na grlenoj jami. Kroz ovu tačku se energetski pročišćavamo i usavršavamo. Predstavlja komunikaciju i kreativnost. * Šesta čakra je treće oko. Nalazi se na čelu, između očiju. Predstavlja šesto čulo i intuiciju. * Sedma čakra je spiritualni vrh svetla, energije i najviši nivo svesnosti. Nalazi se na temenu glave i smatra se čakrom koju samo retki ljudi uspevaju da u potpunosti otvore. Ipak, važno je da ne bude blokirana, jer tada osoba ima negativan doživljaj sebe, nedostatak samopouzdanja i savladana je strahom od gubitka sebe i veze sa ostatkom sveta.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike