Australijanka poslala 20.000 tužbi zbog buke aviona koji nadleću njenu kuću

Buka negativno utiče na zdravlje, pa prema studiji, medicinski troškovi lečenja zbog buke, za ljude koji žive u blizini aerodroma, iznosili bi 800 miliona dolara odštete za 30 godina.

Australijanka se žalila na buku aviona koji su njenu kuću preleteli 20.716 puta tokom prošle godine, prema podacima Erservisa Australije, koji je zadužen za upravljanje vazdušnim saobraćajem u vazdušnom prostoru Australije.

U Australiji je zavedeno 51.589 tužbi zbog buke koju proizvode avioni.

Kako su pokazala istraživanja, buka aviona ometa ljude i utiče na rezultate rada, kvalitet sna ali i povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti.

(RTS)