Vitiligo se spontano povlači ali i iznenada pojavljuje

AKO ste bilo kada imali promenu na koži koju je lekar okarakterisao kao vitiligo, trebalo bi da budete obazrivi sa svakom promenom na koži. Okidač za pojavu belih mrlja može da bude stres, velika trauma, trudnoća, sunčanje u solarijumu…Bez obzira na to što vitiligo može da se povuče spontano, to ne znači da je ovo oboljenje nestalo zauvek. Vrlo često se vraća i to u većem broju kožnih promena, a nekad je njegova pojava potpuno nepredvidiva.U intervjuu za „Novosti“ dr Vesna Reljić, dermatolog Kliničkog centra Srbije, kaže da se radi o poligenskom oboljenju, da postoji genetska predispozicija za pojavu vitiliga i da trećina pacijenata ima pozitivnu porodičnu anamnezu.- Vitiligo je bolest o kojoj se i dalje nedovoljno zna.Uzrok i mehanizam propadanja melanocita nije i dalje razjašnjen.Postoji više teorija o uzroku vitiliga od kojih su tri najzastupljenije. Po prvoj, autoimunskoj, organizam sam uništava ćelije koje stvaraju pigment kože, po drugoj, destrukcija melanocita nastaje usled destrukcije vegetativnih i senzornih neurona i, treća, autocitotoksična, po kojoj do promena na koži dolazi usled nedostatka izvesnih enzima.* S obzirom na to da se ne zna uzrok ovog stanja, kako se ono leči?- Postoji nekoliko terapijskih modaliteta. Primena kortikosteroidnih masti i krema može da bude korisna kod manjih, zahvaćenih regija. Postoji i grupa novijih lekova za mazanje koji se nazivaju kalcineuronski inhibitori. Oni se primenjuju kao jedini lek ili u kombinaciji sa kortikosteroidima ili egzajmer laserom određene snage. U slučajevima kada su zahvaćene veće površine kože savetuje se terapija kontrolisanog izlaganja ultravioletnim zracima određene talasne dužine, uz primenu tableta koje povećavaju osetljivost kože na UVA zrake, a koji stimulišu aktivnost melanocita u stvaranju pigmenta.VEĆ OD DETINjSTVA * Da li je vitiligo često oboljenje? – Do dva odsto svetske populacije suočava se sa ovim stanjem. Ono se kod najvećeg broja pacijenata javlja već u detinjstvu, najčešće se ispolji do 20. godine, ali može da se javi u bilo kom periodu života. Bolest neretko može da počne sa jednom malom promenom na koži, ili sa promenom boje kože oko mladeža. Nije mali broj stručnjaka koji su uvereni da je vitiligo autoimuno oboljenje jer je često udružen sa drugim autoimunskim bolestima.* Koliko je terapija uspešna?- Pod uspehom terapije podrazumevamo zaustavljanje procesa depigmentacije i repigmentaciju zahvaćenih regija. Uspeh dostupnih terapija je promenljiv i individualan. Zasad najviše efekta ima primena kontrolisanog izlaganja UVA zracima koja se može primenjivati i kod dece, ali retko kada dođe do potpune repigmentacije zahvaćenih delova. U lečenju vitiliga poslednjih godina dosta je popularan preparat melagenin koji se maže, a koji se proizvodi na Kubi, zemlji koja u velikoj meri istražuje ovu vrstu oboljenja. Iako promene imaju tendenciju širenja, kod od šest do 40 odsto pacijenata one mogu i spontano da se povuku. Ipak, potpuno je nepredvidivo da li će i kada da se vrate i u kom obimu.* Koliko vrsta vitiliga postoji?- Postoje lokalizovani i generalizovani oblici vitiliga.Suština vitiliga je da uvek dolazi do destrukcije melanocita. Promene koje nastaju u organizmu tada se ne ispoljavaju samo na koži i sluznicama, već može da bude zahvaćeno i oko, opne centralnog nervnog sistema, pa i unutrašnje uho. Promene mogu da budu manje ili više brojne, ili postoji samo jedna. Do depigmentacije najčešće dolazi na šakama, stopalima, skočnim zglobovima, podlakticama, dok se na licu najčešće javljaju oko usna i oko očiju. Najteži oblik vitiliga je kada promene zahvataju skoro celu kožu.* Kako se leči najteži oblik?- Najteži oblici vitiliga kod kojih je skoro cela koža zahvaćena leče se uglavnom iz estetskih razloga kada se kod pacijenta radi trajna depigmentacija zdravix delova kože u cilju dobijanja ujednačenog tena. Kod pacijenata sa vitiligom kod kojih druge terapije nisu dale rezultate mogu se primeniti i hirurške procedure, presađivanjem kože sa normalnim pigmentom i autologe transplantacije melanocita.

(Večernje novosti)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike