Multipla skleroza – češća je kod žena i javlja se između 20. i 40. godine života

Profesor Ranko Raičević, iz Udruženja neurologa Srbije i načelnik Klinike za neurologiju VMA, istakao je da je multipla skleroza hronična degenerativna autoimuna bolest. Srž problema je hronična upala ovojnice nerava koji zbog toga ne nose impulse onako kako treba i gde treba, pa se javljaju ispadi u neurološkoj sferi.

„Bolest se zato zove multipla skleroza, jer ima jednu kliničku osobinu da se javlja na različitim mestima u centralnom i perifernom nervnom sistemu i u različito vreme. U ruskoj jeziku se zove višežarišna skleroza jer može da zahvati i mali mozak i belu masu hemisfere. 

U kliničkom smislu ona predstavlja mimikriju i praktično može da imitira svako neurološko oboljenje. Praktično se javljaju smetnje vida, slabost ekstremiteta, hoda, gutanja. Zbog toga je prava dijagnostika pravi orijentir“,rekao je profesor Raičević.

Ističe da sada svaka opšta bolnica u Srbiji ima magnetnu rezonancu, koja je ključ ovog oboljenja. U svim centrima je osposobljena služba neurologije, a svaki neurolog je ključ ove bolesti.

„Više od polovine bolesnika sa ovom dijagnozom dobija dobru i efikasnu terapiju. Ona donosi nešto u šta nismo u neurologiji verovali, ona usporava i modifikuje bolest, pa čak i zaustavlja bolest. Neurologija je u poslednjih 20 godina neverovatan pomak“, napominje profesor.

Kvalitet života je najbolji pokazatelj uspešnosti lekara i lečenja

Napominje da je potrebno da sve zgrade treba da imaju i pristup pacijenata sa ovom bolešću. Takođe, da kao struka treba imati stalnu empatiju za potrebe i patnje ovih ljudi. Kvalitet života je jako važan i najbolji pokazatelj naše uspešnosti.

„Ako mi imamo visokoefektivnu terapiju, a ne razumemo njihove smetnje, njihove strahove… Čest pratilac multiple skleroze je depresija,tremor, spazam, nevoljni pokreti, to onespokojava pacijente“, istakao je prof.dr Ranko Raičević, predsednik Udruženja neurologa Srbije, direktor Klinike za neurologiju VMA.

(RTS)