Kako savetnici za zaštitu prava pacijenata rade za građane

Prošle godine stiglo je oko 270 prigovora pacijenata, a blizu 3.200 tražilo je savet, informaciju ili da im pomognete da reše problem sa zdravstvenom ustanovom koji imaju, a bez podnošenja prigovora. Na što se pacijenti najčešće žale? Čime su nezadovoljni?

„Najčešći razlozi obraćanja su kvalitet komunikacije, odnosno primedbe na neljubaznost, kvalitet lečenja, nedovoljna informisanost i dužina čekanja na zakazivanje specijalističkih pregleda“, rekao je Mladen Belojević.

Kod kojih specijalista se najduže čeka na pregled?

„Utisak je da se pacijenti najviše obraćaju primedbama koji se odnose na nedostatak lekara fizikalne medicine, opšte prakse i oftalmologa“,napominje sagovornik.

Građani nekada mesecima ne mogu da dođu do određenih specijalista i doktor opšte prakse nam i pokaže da u sistemu nema slobodnih termina ili nam kaže da dođemo drugi put da vidimo da li će biti otvoreni termini, ili nas pošalje sa papirnim uputom bez termina kod specijaliste. Sestre uglavnom to na šalteru ne prihvate i vraćaju nas kod lekara opšte prakse. Po propisima, u kom roku, je specijalista kod koga smo poslati dužan da nas pregleda bez obzira da li smo došli bez termina ili sa terminom.

„Ukoliko se radi o uputu sa terminom i prvom specijalističkom pregledu lekar specijalista je u obavezi da daje interne upute u okviru tog prvog pregleda kada treba da se uspostavi dijagnoza, a u okviru važećeg uputa o šest meseci kao i da zakazuje internim uputima sve dijagnostičke procedure koji su potrebne za uspostavljanje dijagnoze.

Kada se radi o uputu bez termina zdravstvena ustanova je u obavezi da takvom pacijentu sa tim uputom pruži zdravstvenu zaštitu bez obzira da li u pitanju specijalističko-konsultativni pregled ili dijagnostički pregledi“, ističe Belojević.

U kom roku treba da nam se pruži pregled?

„Pregled treba pružiti odmah, a ukoliko to nije moguće, onda u roku od 30 dana. U koliko i to nije u mogućnosti na obrascu P3 potrebno je da se izda potvrda“, rekao je sagovornik.

Kako sagovornik ističe savetnik za zaštitu pacijenata sedi u Tiršovoj broj 1 sa radnim vremenom od 07.30 do 15.30. časova. Pacijenti se primaju bez zakazivanja, a mogu se obratiti i telefonom 011/3605634 ili na mejl adresu  [email protected].

(RTS)