Besplatni preventivni pregledi do 17 časova u više od 160 ustanova

Svake godine zbog bolesti srca i krvnih sudova premine oko 56.000 ljudi, a zbog raka oko 20.000. Na to možemo da utičemo promenom loših životnih navika i redovnim pregledima.

Dr Milica Matjanović Petković, endokrinolog Kliničko-bolničkog centra „Zvezdara“ i asistent na Medicinskom fakultetu, kaže da se na besplatne preventivne preglede uglavnom javljaju hronični bolesnici sa kardiovaskularnim oboljenjima, starosne dobi od 50 do 80 godina.

„Danas svi naši sugrađani imaju mogućnost da dođu bez zdravstvene knjižice, bez prethodnog zakazivanja da im se uradi krvna slika, izmeri glikemija iz prsta, uradi EKG, izmeri krvni pritisak i uradi ultrazvuk abdomena“, naglasila je dr Matjanović Petković i dodala da će pacijentima, u zavisnosti od nalaza, biti dat adekvatan savet za dalje korake.

Na primer, u slučaju uočenog visokog krvnog pritiska, verifikovane aritmije ili bilo kakve promene na EKG-u, pacijent se upućje u pratnji medicinskog osoblja na hitan internistički prijem i tamo se dalje evaluira zdravstveno stanje i određuje adekvatna terapija.

Dr Matjanović Petković ističe da je prevencija najbitnija.

„Prevencija je niz aktivnosti gde mi možemo rano otkriti bolest pre prvih simptoma i na taj način imamo i veću mogućnost da pacijente lečimo i da ti pacijenti imaju kvalitetan život“, ukazala je dr Matjanović Petković.

(RTS)