Holokaust u Srbiji predstavljen britanskim poslanicima

Grafičke novele nevladine organizacije Terraforming iz Novog Sada privukle su dosta članova kako donjeg, tako i gornjeg doma britanskog parlamenta.

U uvodnom izlaganju, profesorka Rut En Lenga iz Centra za obrazovanje o Holokaustu Univerziteta u Londonu ističe da je „posebno značajno što se ovaj skup događa tokom britanskog predsedavanja Međunarodnom alijansom sećanja na Holokaust“.

Jedna od novela predstavljenih u Londonu je „Ruksak pun sećanja“, priča o jevrejskom dečaku Saši Nećaku, koji se sa majkom tokom rata krio u Beogradu.

Novela prepliće narativ sa autentičnom arhivskom građom, a prati je i video-svedočenje samog preživelog.

„Dužnost da objasnimo“

Predsedavajuća srpskom parlamentarnom grupom, dejm Džeki Dojl-Prajs tvrdi da se celokupna historija dvadesetog veka može videti kroz šetnju Beogradom.

Predsedavajući Međunarodne alijanse sećanja na Holokaust lord Adam Pikls ukazuje da je Srbija deo sveta o kome, „na sramotu nas, koji se bavimo Holokaustom, ljudi u Britaniji malo znaju“.

„Naša je dužnost da je objasnimo“, kaže lord Pikls.

Materijal nije namenjen samo đacima i nastavnicima, već i bibliotekarima i muzejskim radnicima, koji tesno sarađuju sa Terraformingom.

Domaćin ove izložbe i prezentacije, poslanik konzervativaca Enđu Persi, smatra da „ovi resursi omogućavaju mladoj osobi da se na grafički i značajan način stavi u kožu nekoga iz tog vremena“.

„Ne bavimo se politikom, već edukacijom“

Rad Terraforminga uklapa se u tri britanska strateška projekta sa ciljem da se tema Holokausta približi digitalnog generaciji, koja raste uz društvene mreže.

Miško Stanišić, direktor Terraforminga, ističe da je njegova organizacija izrasla u brend, koji sadržaje razvija prateći preporuke Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust.

„Mi se koristimo izvorima, koji su priznati, poznati, relevantni. Još jedna stvar – mi se ne bavimo politikom. Mi se bavimo edukacijom“, naglašava prvi čovek ove nevladine organizacije.

Odgovor na tradicionalno pitanje kako se istina o Srbiji može probiti van granica naše zemlje treba potražiti u inovaciji, originalnosti i autentičnosti.

(RTS)