Za ravnopravan položaj trudnica

U trenutku otvaranja porodiljskog bolovanja, Jovana Babić, imala je osam meseci radnog staža. Nedovoljno, po tadašnoj odredbi Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom koja je navodila da trudničko bolovanje ne ulazi u obračun za porodiljsku naknadu.

„Očekivala sam iskreno da moje porodiljsko bude nešto više, a ne 12 hiljada, trudničko je bilo oko 35 hiljada dinara što je donekle bilo okej, ali opet takođe malo“, kaže Jovana Babić, iz Ćirkovca.

Jelena Mikloš, sa portala „Bebac navodi: „Ta odredba Zakona je stavljala buduće mame u jednu nepovoljnu poziciju zato što one mlade mame koje nisu imale 18 meseci staža pre otvaranja porodiljskog su nekako možda jer su postojali slučajevi kada su one odlagale otvaranje tog bolovanja“.

Da je reč o nepravednoj diskriminaciji odlučio je Ustavni sud, te su od sredine februara mame koje održavaju trudnoću u ravnopravnom položaju sa ostalima. Odluka Ustavnog suda proizvodiće dvostruko dejstvo – ono koje se tiče buduće primene zakona, ali i dejstvo unazad i to za period od dana donošenja i početka primene sporne odrede zakona, kažu pravnici.

„Za ostvarenje ovog prava porodilje treba da se obrate istim onim organima gradova ili opština koji su prethodno odlučilivali o naknadi za porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i sa zahtevom da ovi organi postupe salgasno odluci Ustavnog suda, na taj način što će praktično izvesti obračun osnovice za isplatu naknade porodiljama na način tako što će se osnovica za obračun obuhvatiti za 18 meseci koji prethode otpočinjanju porodiljskog odsustva“, ističe Nebojša Stanković, advokat.

„Ova odluka se odnosi na sve one žene koje su od 1. jula 2018. godine imale obračun naknade tako da u njih nije ulazio period trudničkog odsustva i u buduće će se odnositi na sve one žene koje će se poroditi od 14. februara pa na dalje“ naglašava Tatajana Macura, Udruženje „Mame su zakon“.

Zahtev za obeštećenje žene će moći da podnesu u roku od šest meseci od dana stupanja odluke Ustavnog suda na snagu. Lokalne samouprave još uvek čekaju uredbu nadležnog ministarstva za dalje postupanje.

 

(RTS)