Valjevo: Zašto predškolci kasne u razvoju

Pravilna stimulacija dece u ranom razvoju podstiče njihove kognitivne, motoričke i govorne sposobnosti. Tome se valja posvetiti pored pravilnog ritma spavanja i ishrane – smatraju stručnjaci. U praksi zapažaju da roditelji, sa namerom da zaštite dete, preskaču važne faze u razvoju kao npr. puzanje. Nedovoljno ih stimulišu da budu aktivni, da opažaju i govore, čak i do treće, četvrte godine.

„Znači, ne samo artikulacijski, ne samo govorno-jezički, kasni motorika, kasni prohodavanje, emocionalna nezrelost. Zatim pri samom polasku u školu imamo narušenu pažnju. Takva deca ne mogu da prate nastavu i zato sve više dece ide po specijalnom programu nastave“, objašnjava Marina Milovanović Partenijević iz logopedskog centra u Valjevu.

Zbog preterane izloženosti dece multimedijalnim sadržajima u ranom uzrastu, koji nerazvijena čula ne obrađuju na pravilan način, sve više posla imaju defektolozi, logopedi, psiholozi i fizioterapeuti. Kada je u porodici vremena malo za funkcionalne igre sa decom, ne razvijaju se dovoljno, ne samo motoričke i jezičke, nego i socijalne veštine.

„Ja imam devojčicu i dečaka, pet i osam godina. I trenutno jako je bitno raditi puno sa decom. Preterana izloženost ekranima jako je teška za nas roditelje zato što moramo da postavimo granice“, navodi Ksenija Lazić iz Valjeva.

„Sad u septembru krećemo u prvi razred, tako da sam početak tog razvoja, kao što smo imali prilike da slušamo na predavnju, moramo da pratimo mi kao roditelji, naravno u skladu sa detetovim razvojem i u skaldu sa karakterom samog deteta“, kaže Marija Jovanović iz Paraćina.

Sve manje mališana zna da zaveže pertle u prvom razredu. Stručnjaci primećuju da se roditelji često ne javljaju čim uoče probleme u razvoju. Stoga se angažuju i u edukovanju roditelja.

„Roditelji ne posvete se dovoljno, ne stimuliše se dovoljno taj rani razvoj dece, pa treba napomenuti da i kada dovode kod nas decu na 45 minuta, to je jako kratak vremenski period koji deca provedu sa nama, dok sa njima su ostatak dana, gde je veoma značajno da se radi kod kuće“, kaže Nikolija Mićanović, logoped.

Važno je da roditelji primenjuju što bolji model ponašanja, jer je poznato da deca u ranom detinjstvu imitiraju roditelje. 

 

 

(RTS)