Užice: Sećanje na Milutina Uskokovića

Milutin Uskoković je rođen u Užicu, odakle je na dalje školovanje u Beograd otišao pešice željan znanja. Radio je i završio prava, a potom doktorirao u Ženevi.

Još kao gimnazijalac je počeo da piše, našavši se početkom XX veka među autorima koji su označili početak moderne u srpskoj prozi.

“Njegove pripovetke, njegova dva izuzetna romana „Došljaci“ i „Čedomir Ilić“, zaista su označili početak jedne nove epohe srpske književnosti. Milutin Uskoković se u tom smislu obično navodi kao tvorac tog modernog beogradskog romana”, kaže profesor dr Predrag Petrović sa Filološkog fakulteta u Beogradu.

“Ali Milutin Uskoković nije samo pisac romana, on je pisac i velikog broja pripovedaka koje su svojim velikim delom vezane, tematski vezane za Užice i u kojima je Milutin Uskoković upravo naslikao tu malovarošku sredinu koju je posmatrao i u odnosu prema Beogradu”, navodi prof. dr Ljiljana Kostić sa Pedagoškog fakulteta u Užicu.

I premda smatran jednim od najboljih srpskih stilista, Uskokovićeva dela decenijama su bila zapostavljena. Namera učesnika naučnog skupa “Šta je Uskoković nama i šta smo mi Uskokoviću danas”, je da se okupljaju svakog juna, na dan rođenja pisca, i govore o životu i delu najvećeg užičkog pisca do prvog svetskog rata, čemu je posvećena i izložba otvorena na trgu.

“Uvodni deo se odnosi na njegovu porodicu, na poreklo odakle je krenuo i šta je poneo sa sobom što je utkao u svoje književno delo. Ono što ga je posebno obeležilo za ceo život to su dva grada, a to je Užice kao grad rođenja i Beograd u kome se on formirao”, kaže Anđa Bjelić, koautor izložbe o Milutinu Uskokoviću.

Na pisca koji je ponosno nosio ersko poreklo, ali je imao evropske horizonte i vidike, u Užicu podseca bista i Uskokovićev prolaz na mestu gde se nalazila njegova kuća, kao i književni konkurs koji raspisuje godinama biblioteka za najbolju neobjavljenu pripovetku.

Milutin Uskoković je, ne mogavši da podnese tragediju srpskog naroda, početkom i svetskog rata, u 31. godini život okončao u talasima Toplice, u Kuršumliji.

(RTS)