UNICEF za mlade i decu u Nišu

Niš će biti jedan od prvih gradova u Srbiji u kome će biti otvoren omladinski klub. Država će za te namene finansiratu obnovu zgrade bivšeg Učiteljskog doma, a UNICEF će obezbediti opremu i obučiti mlade ljude. Najavljeno je da će zgrada biti renovirana do kraja godine.

“Glavna ideja je da za mlade ljude sve usluge budu na jednom mestu, da ih naučimo neke veštine, da se poveća zapošljavanje i veća participacija mladih u vlasti”, kaže Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

“Jer je ideja da se omladina iz čitavog regiona okuplja u ovom centru razmenjuje iskustva, edukuje i prenosi iskustva koja stekne na neke manje razvijene krajeve”, navodi Dušan Radivojević, direktor Kancelarije za lokalni razvoj.

“Značajno nam je da mladi imaju dobro opremljen prostor sa mnoštvom sadržaja koji koristiti u usavršavanju i prelaska iz kritičnog perioda mladosti u period odraslih osoba”, kaže Lazar Petrović iz Kancelarije za mlade.

Za Pedijatrijsku kliniku UNICEF će obezbediti opremu, kako bi se smanjila visoka stopa neonatalnog i perinatalnog morbiditeta.

“Dobra vest je da se stopa smrtnosti kod beba u poslednjih pet godina ovde smanjila i to za nas znači da naše investicije daju rezulate”, kaže Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

“U toku godine hospitalizujemo 300 do 500 najniže rođenih u smislu bebe od 600 do 700 grama. Za nas je postala uobičajena praksa da možemo da zbrinemo i da preživi beba od 700 grama”, navodi Jelena Vojinović, direktorka Klinika za pedijatriju.

Predviđeno je da Niš bude jedan od pet regionalnih perinatalnih centara u Srbiji i da se zbog toga ovde poveće kapacitet i kvalitet usluga za preveremeno rođene bebe.

(RTS)


Ostavite komentar