Šta su najveći problemi savremene porodice

Sa opštom globalizacijom, promenama u društvu, napretkom tehnologija, i porodica se menja – sve više se udaljava od tradicionalne i približava savremenoj.

„Samim tim menja se i struktura, način funkcionisanja i problemi, kao i način na koji ih rešava. Recimo da su danas dosta prisutni problemi ili izazovi u roditeljstvu, takodje nasilje u porodici, vršnjačko nasilje“, kaže Dragana Stojanović, Savetovalište za porodicu.

Da je nasilje, koje je u porastu, i danas jedan od najvećih problema porodice saglasni su i sociolozi. Profesor Krstić napominje da je to gotovo uvek muško nasilje, i da u tim slučajevima porodica ne ispunjava svoju osnovnu funkciju – da brine o svakom članu, pruži mu sigurnost i uvaži njegove potrebe i slobode usred svih trendova koji udaljavaju ljude jedne od drugih.

„Najveći izazov za savremenu porodicu je da održe bliskost, da održe toleranciju jedni za druge, razumevanje za različitosti“, navodi doc. dr Nemanja Krstić, sociolog, Filozofski fakultet Niš.

Ključna za to je otvorena komunikacija, pružanje i dobijanje ljubavi, deljenje lepih i teških trenutaka, što ne retko izostaje uplivom savremenih tehnologija. Kako bi se prevazišli problemi i izazovi u porodici neophodna je saradnja institucija.

„Centar za socijalni rad kao relevantna ustanova koja se bavi porodicom saradjuje sa školom, školskom upravom, sa stručnjacima za mentalno zdravlje koji se takodje bave porodicom“, ističe Maja Stojanović, iz Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš.

Najbolji rezultati postižu se kada je porodica spremna na saradnju. Tada, kažu stučnjaci, dolazi do izražaja njena snaga koja je upravo u spremnosti da se menja kako bi uspostavila i razvijala zdrave odnose, odnosno kako bi njeni članovi uvek mogli da računaju na sigurno utočište, ljubav i bliskost.

(RTS)