Šta osobama sa invaliditetom donosi osnivanje prvog podsticajnog fonda u Srbiji

Ni diploma Ekonomskog faluteta nije pomogla Marijanu Jovanoviću da dođe do posla. Veliki trud i naporan rad koji je slabovodi Kragujevčanin uložio u sticanje diplome, pretvorili su se u 15 godina čekanja na tržištu rada.

Radio sam samo u Okružnoj organizaciji Saveza slepih Srbije Kragujevac, u okviru javnih radova. Niko od poslodavaca nije hteo da me zaposli”, kaže Marijan Jovanović, iz Kragujevca.

Prema poslednjem popisu, u Srbiji živi oko 356.000 osoba sa invaliditetom, od kojih oko 11.000 traži posao. Firme ih i dalje nerado zapošljavaju, uglavnom zbog raznih predrasuda.

“Veliki broj osoba sa invaliditetom ima sjajnih ideja i mogu da započnu svoj biznis i da na adekvatan način organizuju svoje radno vreme, ali nekad za to nedostaje adekvatnih sredstava”, navodi Sladjana Lević, programska direktorka Foruma mladih sa invaliditetom.

Prvi podsticajni fond u Srbiji, u čijoj kasi je više od dva miliona dinara, omogućiće da oko 1.000 nezaposlenih osoba sa invaliditetom u Kragujevcu, brže dodje do posla.

Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac ističe: “Beskamatne pozajmice i vraćanje sredstava u naredne tri godine. Na taj način je omogućeno da i sledeće godine nove osobe apliciraju u Fond i dobiju podršku”.

Dejan Ružić, zamenik gradonačelnika Kragujevca kaže da će dati finansijsku podršku kompanijama, odnosno poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Da li će to biti 3, 5 ili 7.000 dolara, zavisiće od kvaliteta i potreba posla i kriterijuma koje treba da ispune.

“U praksi to znači da ćemo mi biti odgovorni da raspisujemo javni poziv, da biramo klijente, pomažući im naravno da na adekvatan način pripreme aplikaciju”, ističe Nenad Popović, direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Pored podsticaja države, i Grad Kragujevac raznim merama iz lokalne kase pruža podršku osobama sa invaliditetom. Rezultat – za šest godina, za trećinu smanjen broj nezaposlenih.

(RTS)